Rozpis služeb a ceník

Rozpis služeb:

Ordinační hodiny jsou na klinice pevné, denně včetně sobot, nedělí a svátků od 8.oo do 24.oo.
Každý týden (čtvrtky) ordinuje na naší klinice oční specialista dr. Beránek z Pardubic (pouze na objednání).

Veterinární lékaři se na klinice střídají v pravidelných cyklech po týdnu. V následujícím přehledu jsou zobrazeny aktuální služby v daném roce.

Výjimky v rozpisu mohou nastat při dovolených nebo při výjimečných situacích prohození služeb mezi jednotlivými kolegy. Tyto výjimky zde nebudou aktuálně zobrazeny. Při objednání ke konkrétnímu kolegovi Vám sestřičky vždy sdělí, kdy kolega slouží a kdy se k němu do ordinačních hodin či na operaci můžete zapsat.

Rozpis služeb do konce roku 2019 a na celý rok 2020

Ceník

Ceny za veterinární úkony jsou ceny smluvní. Výsledný honorář pro veterinárního lékaře se skládá ze dvou finančních složek. Ceny za práci (odborný výkon) a z ceny za použité léky plus materiál.

Na naší veterinární klinice máme pevně stanoven ceník za jednotlivé úkony a k nim přičítáme cenu za materiál a léky, vše pod kontrolou speciálního veterinárního programu. Výsledná cena za ošetření či poradu zahrnuje ze zákona i DPH ve výši 21%.

Ke všem úkonům na požádání vystavíme účtenku (daňový doklad), popřípadě klinickou zprávu o průběhu léčby, použitých lécích a materiálech, dietách, krmivech, event. výsledcích laboratorních vyšetření.

Ke složitějším a dražším zákrokům vystavujeme účtenky vždy.

Pokud majitel zvířete vyžaduje zpětné vystavení účtenek za proběhlá ošetření, je to samozřejmě možné.

Vždy se předem dotazujte na cenu za ošetření a všechny podrobnosti kolem léčby. Rádi Vám vše sdělíme a vysvětlíme. Máte na to právo.

 

 

 

Veterinární klinika Poděbradská

VETERINÁRNÍ KLINIKA ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKOU PSŮ, KOČEK,

DROBNÝCH DOMÁCÍCH SAVCŮ A EXOTŮ.

JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI.