CHIR - Syndrom dilatace a otočení žaludku

Syndrom dilatace a otočení žaludku.

(10.července 2014)

Syndrom dilatace a otočení (volvulu) žaludku je rychle se vyvíjející, život ohrožující onemocnění. Vyskytuje se především u velkých plemen psů. Hlavní příznaky jsou zvětšení objemu břišní krajiny způsobené roztažením žaludku naplněného plynem. Pes je neklidný, slintá a má snahu zvracet, ale nedaří se mu to. Rychle se projeví příznaky šoku. Toto onemocnění vyžaduje co nejrychlejší ošetření, jinak hrozí úhyn psa. Otočení žaludku je stav, který se sám neupraví, a je proto nezbytné provést chirurgické ošetření takto postiženého zvířete.

Mnoho majitelů psů se pochopitelně ptá, jak je to s přežitím psů po operaci. Proto jsem vyhodnotil přežívání psů se syndromem dilatace a torze žaludku na našem pracovišti. Hodnoceno bylo období 25.3.2001 až 27.10.2013. Na našem pracovišti se všechny případy dilatace a torze žaludku řeší chirurgicky. Cílem operace je rychlá dekomprese žaludku naplněného plynem a zažitinou, jeho umístnění do správné anatomické polohy v dutině břišní. V poslední době provádíme tzv. gastropexi, nebo-li chirurgické přišití žaludku ke stěně dutiny břišní s cílem zabránit recidivě otočení žaludku.

Ve sledovaném období bylo provedeno celkem 105 operací z důvodu dilatace a torze žaludku u 102 zvířat. Rozdíl mezi počtem operací a počtem operovaných zvířat je způsoben tím, že 3 zvířata byla operována pro recidivu onemocnění. Ani u jednoho z recidivujících zvířat nebyla provedena při prvním zákroku gastropexe. Průměrný věk operovaných zvířat byl 7,5 roku. Nicméně operoval se pes již ve věku ½ roku a nejstarší operovaný pes měl 16 let. Poměr operovaných zvířat z hlediska pohlaví byl 1:1 tzn. že operováno bylo stejně psů i stejně fen. Nejčastěji postiženými plemeny byly německý ovčák (21), německá doga |(15), dobrman (12) a bernský salašnický pes (5). Z plemen šarpej, irský vlkodav, rhodéský ridgeback, briárd byli operováni 4 jedinci. Operováni vždy byli tři jedinci z následujících plemen barzoj, baset a anglický setr. Z plemen zlatý retrívr, hovawart, brazilská fila, výmarský ohař, labradorský retrívr byli vždy operováni 2 jedinci. Po jednom jedinci byli operováni zástupci plemen: německý krátkosrstý ohař, neapolský mastin, boxer, dalmatin, beauceron, český horský pes, irská doga, velškorgi, bloodhound, canne corso, španělský mastin, tosa inu, černý ruský teriér, bordeauxská doga, jezevčík, yorkshirský teriér a kříženec.

Výsledky operace byly rozděleny do čtyř kategorií. Nejdříve nás zajímalo, s jakou úspěšností jsme prováděli operační zákrok. Ze 105 operací během ní nebo do 24 hodin uhynuli 3 psi.  Úspěšnost operace tedy činila 97,14%. Druhou kategorii tvořili psi, kteří přežili do vytažení stehů po operaci, které na naší klinice provádíme 10 dní po operaci. Podle záznamů v databázi naší kliniky ze 105 operovaných zvířat přežilo do 10 dnů 68 operovaných zvířat, což je 64,7 % úspěšnost. U 29 zvířat (27,7%) neznáme výsledek operace po 10 dnech. Tato zvířata se po operaci vrátila na následné ošetření ke svým veterinárním lékařům. V kategorii uhynulých zvířat jsou zahrnuta zvířata, která uhynula během operace nebo do 10. dne. Takových jedinců bylo 8 tj. 7,6%.

Výsledky nejčastěji operovaných plemen (německý ovčák, německá doga, dobrman) jsou shrnuty v tabulce. Z tabulky vyplývá, že z 20 operovaných jedinců plemene německý ovčák do vytažení stehů přežilo 61,9 % (13) jedinců. U 28,6 % (6) jedinců nevíme výsledek 10.den po operaci. Pacienti absolvovali pooperační ošetření na jiném pracovišti. K úhynu došlo u 9,5% (2) jedinců.
 

Plemeno                          Nemecký ovčák            Německá doga          Dobrman       

Počet operovaných                21                                   15                                12

     
% ze všech operovaných      20                                  14,8                              11,43      
% přežití do 10.dne                61,9 (13)                       53,3 (6)                       91,7 (11)      
% pooperační péče jinde     28,6 (6)                         33,3 (5)                        8.3 (1)      
% uhynulých                            9,5 (2)                           13,3 (2)                        0      
       


Dilatace a torze žaludku je stav ohrožující život a pro úspěšnou léčbu tohoto onemocnění je nezbytné psa co nejdříve dopravit k veterinárnímu lékaři.


Autor:
MVDr. Roman Kvapil
Poděbradská 63a/1079, 19800 Praha 9
tel. 284810471, GSM +420 730 173 769
e-mail: klinika@veterinapodebradska.cz, kvapil@veterinapodebradska.cz
www.veterinapodebradska.cz
www.facebook.com/veterinapodebradska

 

 

Článek ev.  foto je možno přejímat, kopírovat, rozšiřovat a tisknout pouze s písemným souhlasem autora.

 

 

Zpět do odborných článků a instrukcí

Veterinární klinika Poděbradská

VETERINÁRNÍ KLINIKA ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKOU PSŮ, KOČEK,

DROBNÝCH DOMÁCÍCH SAVCŮ A EXOTŮ.

JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI.