MVDr. Jiří Beránek

Narodil se v roce 1962. VŠV Brno absolvoval v roce 1985.
Po roční prezenční vojenské službě od roku 1986 zaměstnanec Státního veterinárního ústavu, oddělení veterinární nemocnice na specializovaném pracovišti pro reprodukci a porodnictví. Od roku 1988 na témže pracovišti na interním oddělení s specializací na problematiku služebních psů. Od roku 1991 pracuji jako privátní veterinární lékař na nově zřízené veterinární ordinaci v Pardubicích. Dnes je toto pracoviště zřízeno na 200 m2 s šesti zaměstnanci.
1987 atestace I. stupně - všeobecná
1988 atestace II. stupně se specializací na malá zvířata s závěrečnou obhajobou práce na téma "Vaginální cytologie u fen" školitel doc. Z.Věžník
od roku 1993 člen prezidia ČAVLMZ
roku 1997 zvolen prezidentem ČAVLMZ, v roce 1999 potvrzen i pro další dvouleté období
od roku 1997 reprezentant České republiky pro FECAVA s WSAVA
v roce 2003 zvolen prezidentem WSAVA/FECAVA/ČAVLMZ kongresu v Praze 2006

člen ESVO (evropské společnosti veterinárních oftalmologů)
předseda posuzovatelů dědičných očních onemocnění pro ČR - KVL
člen zkušební komise pro specializaci prvního stupně při VFU Brno garance za oftalmologii
od roku 2000 - zvolen do evropské komise pro standardizaci přístrojového vybavení specializovaných oftalmologických pracovišť ve veterinární komisi FCI

Literární aktivity:
1993 spoluautorství na knize P.Vít.: Základy elektrokardiografie psa
1995 spoluautorství na knize P.J.Vít, J.Beránek: Praktická oftalmologie psa
publikace ve Veterinářství odborná sdělení z oblasti gynekologie a především oftalmologie
1998 Korneální sekvestr u koček
1999 Keratokonjunktivitis sicca- nové terapeutické možnosti
od roku 1998 spoluúčast na Projektu 2000 pod vedením prof. M.Svobody, CSc., odpovědnost za kapitolu oftalmologie
2001 Diagnostické postupy v oftalmologii
články pro chovatelskou veřejnost do časopisu Pes přítel člověka a Svět psa na téma genetická onemocnění očí

Přednáškové aktivity:
1994 Pardubice Oftalmologie psa - spolupráce s dr. P. Vítem
1995 Pardubice ČAVLMZ Dermatologie psa a kočky dr. Koch, prof. Svoboda "Kazuistika pacienta s mykozou"

Aktivní vystoupení:
ČAVLMZ 1996 příspěvek Depistáž FeLV v populacích koček
1998 ČAVLMZ Hradec Králové Klinické případy atopie u psa
1998 KVL ČR Mladá Boleslav Nejčastější oftalmologické případy
1999 WSAVA Praha Keratokonjunktivitis sicca u psa
1999 ČAVLMZ Brno Akutní stavy v oftalmologii - poster
2000 Smolenice WSAVA/Slovensko Korneální sekvestr u koček, KCS etiologie a patogeneze
2000 Veitnform Hradec Králové Vývojové defekty na očích u psa a kočky
2000 CAVLMZ Brno Geriatrie - vliv stáří na stav zraku
2001 CAVLMZ Brno Keratoconjunctivitis sicca - chirurgické řešení, Trichiasis - chirurgické řešení
2001 CAVLMZ Hradec Králové - workshop základy mikroskopické techniky a chirurgie rohovky odb. garance
2001 ČAVLMZ odborné sdělení - KCS
2002 ČAVLMZ Hradec Králové - workshop chirurgie spojivky a víček odb. garance
2002 ČAVLMZ odborné sdělení - běžná chirurgie mediálního entropia
2003 ČAVLMZ Hradec Králové - workshop chirurgie rohovky a čočky odb. garance
2003 ČAVLMZ odborné sdělení - výskyt CEA v populaci kolií a šeltií v ČR
2004 KVL ČR setkání posuzovatelů DOV - depistáž anomálie oka kolií v ČR

Členství v organizacích:
od roku 1991 KVL ČR, 1993 ČAVLMZ, 1996 ESVO (Evropská společnost veterinárních oftalmologů) s účastí na jednou ročně pořádaných kongresech

Odborná školení, kongresy:
oftalmologie: 1995 Paříž, 1998 Bologna , 1999 Lyon
kongresy WSAVA 1993 Berlín, 1995 Paříž, 1998 Buenos Aires, 1999 Lyon, 2001 Vancouver, 2002 Granada, 2003 Bangkok
ČAVLMZ 1993-2004
ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) 1997-1998 dermatologické kurzy pod vedením prof. D. Loyda a D. Granta ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) 1999, 2000 a 2001 oftalmologické kurzy pod vedením prof. P.Bedforda a prof. A. Regniera završené praktickou zkouškou chirurgie rohovky a spojivky
2000 Paříž phacoemulsifikace kurz ALCON
2001 Vancouver Canada oftalmologická asociace CE
2001 Vídeň kurz elektroretinografie organizovaný ECVO
2003 Bangkok - hereditární oční onemocnění organizováno WSAVA/ECVO a ESVO

Odborné pobyty a stáže:
1994 Basel Švýcarsko privátní veterinární klinika dr. Meszaros
1994 New York Animal Medical Centre USA a společnost Cardiopet dr. D.Hadlock
1995 Milano Itálie privátní veterinární klinika dr. Bussadori
1996 Binningen Švýcarsko Sandoz dr. Vít
1999 4 týdenní pobyt na Univerzite v Zurichu, Švýcarsko, stáž pod vedením prof. B. Spiesse, organizována ESVO
2001 Paříž privátní oftalmologická klinika dr. Rosolen
2003 stáž na klinice v Paříži dr. Serge Rosolen, specializace elektroretinografie a phacoemulsifikace
2003 stáž na soukromé klinice v Cannes, dr. J. Gaiddon, specializace phacoemulsifikace a implantace čoček

- odborná spolupráce s Univerzitou v Zurichu - prof. B.Spiess a Univerzitou ve Vídni - prof.I.Walde na vývoji molekul cyklosporinu pro oftalmologické použití, financováno Novartis Basel, Švýcarsko v posledních letech specializace na prověření populace psů z hlediska výskytu geneticky přenosných chorob očí
- 18-19.2.2000 vyslán ČMKU (Českomoravská kynologická unie) na genetickou komisi při FCI zasedání do Stockholmu s aktivním vystoupením " Stav genetické depistáže očních onemocnění v ČR" - zvolen do evropské komise pro standardizaci přístrojového vybavení pracovišť
- spolupráce s 14 chovatelskými kluby na genetické depistáži výskytu očních onemocnění a spolupráce na ozdravných genetických projektech při eliminaci těchto onemocnění
- od roku 2000 odpovědný za další vzdělávání středního veterinárního stavu pod záštitou ČAVLMZ a FECAVA, organizováno 5 odborných seminářů včetně distribuce FECAVA manuálu pro CE techniků

Zpět na přehled lékařů a sester

Veterinární klinika Poděbradská

VETERINÁRNÍ KLINIKA ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKOU PSŮ, KOČEK,
DROBNÝCH DOMÁCÍCH SAVCŮ A EXOTŮ. JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI.
VETERINÁRNÍ POHOTOVOST VŠEDNÍ DNY DO 22:00, V SOBOTU NEDĚLI A VE SVÁTEK
OD 8:00 DO 22:00.