Vybavení

Současná veterinární medicína se neobejde bez moderního technického vybavení, které pomáhá rychleji a přesněji stanovit diagnózu. To, co bylo před několika lety výjimkou je dnes běžným standardem a samozřejmostí. Seznamte se s vybavením našeho pracoviště.
 

Rentgenový přístroj

01. Rentgenový přístroj patří k primárnímu vybavení každé ordinace. RTG snímek je nutný základ každé hlubší klinické diagnostiky.
Na naší klinice používáme špičkový rentgen Gierth HF 100 japonské provenience dodávaný stejnojmennou německou firmou.

Vyvolávací automat rtg snímků

02. Vyvolávací automat rtg snímků umožňuje standardní podmínky vyvolání, zajišťuje vysokou kvalitu obrazu a možnost vyvolat snímek během 120 vteřin.
Automat je neocenitelný především při zhotovování několika rtg snímků za sebou.

Přenosný ultrasonografický přístroj

03. Přenosný ultrasonografický přístroj japonské firmy Toshiba.
Sonografie je moderní bezbolestná diagnostická metoda dovolující „nahlédnout“ pomocí ultrazvukových vln do hloubi tkání a orgánů. Sonograf na naší klinice je vybaven třemi sondami s přepínáním různých vlnových délek šíření ultravln, což spolehlivě umožňuje vyšetřit velká i malí zvířata v různých pozicích a za různým účelem. K přístroji je k dispozici i specializovaná sonda pro detailní vyšetření vad a nemocí srdce.

Biochemický analyzátor Idexx

04. Biochemický analyzátor Idexx dovoluje okamžité vyšetření biochemických parametrů krve. Jde např. o stanovení hladiny krevního cukru u diabetiků, jaterní testy apod.
Na klinice jsem schopni do cca 10ti minut po odběru krve stanovit nejdůležitější biochemické hodnoty krve nutné pro nasazení následné správné léčby.

Přístroj pro inhalační anestézii a resuscitaci

05. Přístroj pro inhalační anestézii a resuscitaci se používá při běžných operacích i akutních stavech. Umožňuje šetrně a pod kontrolou uspat zvíře, kontrolovat jeho dech a v případě potřeby za pacienta i uměle vhánět do plic kyslík.
Současně je možno pacienta napojit a monitor srdečních funkcí, monitor pravidelnosti a kvality dechu a monitor zásobení těla kyslíkem.
Inhalační anestézie je neodmyslitelnou součástí vybavení kliniky.

Hospitalizační boxy

06. Hospitalizační boxy používáme u pacientů jejichž stav vyžaduje náš stálý dohled a kontrolu. Jedná se např. o vážné akutní stavy či pooperační sledování.
Před boxy vidíte na stojanu infusní automat, který podle přesného plánu umí dávkovat pacientovi různé infusní roztoky.

Ultrazvukový přístroj Amdent

07. Ultrazvukový přístroj Amdent zajišťuje kvalitní odstranění zubního kamene u psů i koček. Je základní pomůckou pro stomatologickou prevenci i terapii.

Mikroskop Olympus

08. Mikroskop Olympus používáme mnohokrát denně v běžné klinické praxi při vyšetření stěrů z kůže, výtěrů z uší, močového písku, parazitů, krevních vzorků atd.
Umožňuje až tisícinásobné zvětšení.

Inkubátor

09. Inkubátor je důležitý prvek v rámci okamžité péče o narodivší se štěňata nebo o plody vyjmuté z dělohy matky při císařském řezu. Inkubátor je vyhřívaný. Umožňuje klidné odložení štěňat do doby, než je matka po zákroku schopná se o mláďata sama postarat.

terapeutický laser

10. Terapeutický laser používáme pro urychlení hojení ran, zmírnění bolestí nebo pro podporu obnovy ztracené kůže. Má široké využití.

Další přístrojové vybavení:

  • EKG
  • Glukometr – určení hladiny glukózy v krvi z kapky krve
  • Oxymetr, tonometr - přístrojový monitoring pacienta během operace
  • Refraktometr – diagnostika onemocnění ledvin
  • Čtečka čipů
  • Fréza – ortopedie, stomatologie (korekce zubů u hlodavců)
  • Bronchoskop a nasoskop

Veterinární klinika Poděbradská

VETERINÁRNÍ KLINIKA ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKOU PSŮ, KOČEK,

DROBNÝCH DOMÁCÍCH SAVCŮ A EXOTŮ.

JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI.